อสังหาริมทรัพย์ > ที่ดิน

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 3 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา หมู่บ้านดอนปิน ต.แม่เหียะ อ.เมือง เช่า
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 3 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา หมู่บ้านดอนปิน ต.แม่เหียะ อ.เมือง
ราคา 65,000,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
ที่ดิน 6 ไร่ 41 ตารางวา ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เช่า
ที่ดิน 6 ไร่ 41 ตารางวา ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด
ราคา 4,882,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
ที่ดินเปล่า 94.2 ตารางวา หมู่บ้านสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง เช่า
ที่ดินเปล่า 94.2 ตารางวา หมู่บ้านสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง
ราคา 8,500,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
ที่ดินเปล่า 199 ตารางวา ต.วัดเกต อ.เมือง เช่า
ที่ดินเปล่า 199 ตารางวา ต.วัดเกต อ.เมือง
ราคา 27,000,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง เช่า
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง
ราคา 77,850,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
ที่ดินเปล่า 46 ตารางวา หมู่บ้านอุษาฟ้าฮ่าม ต.วัดเกต อ.เมือง เช่า
ที่ดินเปล่า 46 ตารางวา หมู่บ้านอุษาฟ้าฮ่าม ต.วัดเกต อ.เมือง
ราคา 2,950,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1 ไร่ 41 ตารางวา ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง เช่า
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1 ไร่ 41 ตารางวา ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง
ราคา 52,920,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
ที่ดินเปล่า 144 ตารางวา หมู่บ้านเวิลด์คลับแลนด์ ต.หนองควาย อ.หางดง เช่า
ที่ดินเปล่า 144 ตารางวา หมู่บ้านเวิลด์คลับแลนด์ ต.หนองควาย อ.หางดง
ราคา 3,600,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
ที่ดินเปล่า 1 ไร่ 36.8 ตารางวา หมู่บ้านเวิลด์คลับแลนด์ ต.หนองควาย อ.หางดง เช่า
ที่ดินเปล่า 1 ไร่ 36.8 ตารางวา หมู่บ้านเวิลด์คลับแลนด์ ต.หนองควาย อ.หางดง
ราคา 10,900,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 217 ตารางวา ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย เช่า
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 217 ตารางวา ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย
ราคา 4,123,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 105 ตารางวา ต.ช้างคลาน อ.เมือง เช่า
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 105 ตารางวา ต.ช้างคลาน อ.เมือง
ราคา 19,000,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
ที่ดินเปล่า 254 ตารางวา ต.หางดง อ.หางดง เช่า
ที่ดินเปล่า 254 ตารางวา ต.หางดง อ.หางดง
ราคา 1,905,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
ที่ดินเปล่า 1 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา ต.หนองหาร อ.สันทราย เช่า
ที่ดินเปล่า 1 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา ต.หนองหาร อ.สันทราย
ราคา 5,516,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
ที่ดินเปล่า 224 ตารางวา ต.หางดง อ.หางดง เช่า
ที่ดินเปล่า 224 ตารางวา ต.หางดง อ.หางดง
ราคา 2,016,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
ที่ดินเปล่า 1 ไร่ หมู่บ้านบ้าบบวก ต.หนองแก๋ว อ.หางดง เช่า
ที่ดินเปล่า 1 ไร่ หมู่บ้านบ้าบบวก ต.หนองแก๋ว อ.หางดง
ราคา 1,800,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
ที่ดินเปล่า 413 ตารางวา ต.สุเทพ อ.เมือง เช่า
ที่ดินเปล่า 413 ตารางวา ต.สุเทพ อ.เมือง
ราคา 8,260,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
ที่ดินเปล่า 13 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา หมู่บ้านป่าข่อยใต้ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง เช่า
ที่ดินเปล่า 13 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา หมู่บ้านป่าข่อยใต้ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง
ราคา 122,245,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
ที่ดินเปล่า 1 ไร่ 14.2 ตารางวา หมู่บ้านร้องเรือนคำ ต.ป่าแดด อ.เมือง เช่า
ที่ดินเปล่า 1 ไร่ 14.2 ตารางวา หมู่บ้านร้องเรือนคำ ต.ป่าแดด อ.เมือง
ราคา 6,213,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
ตอนนี้แสดงอยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  19  หน้า