อสังหาริมทรัพย์ > อาคารพาณิชย์

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง 31.4 ตารางวา 2 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ โฮมออฟฟิต ต.สุเทพ อ.เมือง เช่า
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง 31.4 ตารางวา 2 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ โฮมออฟฟิต ต.สุเทพ อ.เมือง
ราคา 18,555,555.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง 20.9 ตารางวา 2 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ โฮมออฟฟิต ต.สุเทพ อ.เมือง เช่า
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง 20.9 ตารางวา 2 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ โฮมออฟฟิต ต.สุเทพ อ.เมือง
ราคา 16,555,555.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง 24.8 ตารางวา 2 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ โฮมออฟฟิต ต.สุเทพ อ.เมือง เช่า
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง 24.8 ตารางวา 2 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ โฮมออฟฟิต ต.สุเทพ อ.เมือง
ราคา 17,555,555.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง 37.9 ตารางวา 2 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ โฮมออฟฟิต ต.สุเทพ อ.เมือง เช่า
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง 37.9 ตารางวา 2 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ โฮมออฟฟิต ต.สุเทพ อ.เมือง
ราคา 36,555,555.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 22 ตารางวา 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ โครงการมินิโฮม ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย เช่า
อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 22 ตารางวา 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ โครงการมินิโฮม ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย
ราคา 1,990,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 65 ตารางวา 2 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย เช่า
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 65 ตารางวา 2 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย
ราคา 3,500,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น  3 คูหา 18 ตารางวา/คูหา ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง  เช่า
อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 3 คูหา 18 ตารางวา/คูหา ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง
ราคา 1,900,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
อาคารพาณิชย์ 3ชั้น 3ห้องนอน 4ห้องน้ำ 23 ตารางวา ท่าเดือปาร์ค ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง เช่า
อาคารพาณิชย์ 3ชั้น 3ห้องนอน 4ห้องน้ำ 23 ตารางวา ท่าเดือปาร์ค ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง
ราคา 5,000,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 22 ตารางวา 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย เช่า
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 22 ตารางวา 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย
ราคา 3,500,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
อาคารพาณิชย์ 3ชั้น 20.5 ตารางวา 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เช่า
อาคารพาณิชย์ 3ชั้น 20.5 ตารางวา 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
ราคา 6,500,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 25.9 ตารางวา 1 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เช่า
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 25.9 ตารางวา 1 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
ราคา 7,900,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
อาคารพาณิชย์ 3 คูหา 4 ชั้นครึ่ง 110 ตารางวา 13 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ ต.สุเทพ อ.เมือง เช่า
อาคารพาณิชย์ 3 คูหา 4 ชั้นครึ่ง 110 ตารางวา 13 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ ต.สุเทพ อ.เมือง
ราคา 47,000,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 20 ตารางวา 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 9 คูหา ต.วัดเกต อ.เมือง เช่า
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 20 ตารางวา 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 9 คูหา ต.วัดเกต อ.เมือง
ราคา 3,990,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 22 ตารางวา 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย เช่า
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 22 ตารางวา 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย
ราคา 3,500,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 21 ตารางวา 3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย เช่า
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 21 ตารางวา 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย
ราคา 3,200,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 51 ตารางวา 3 ห้องน้ำ 3 ห้องโถง ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย เช่า
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 51 ตารางวา 3 ห้องน้ำ 3 ห้องโถง ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย
ราคา 3,790,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
บ้านกึ่งอาคารชั้นเดียว 49 ตารางวา(พร้อมเนื้อที่ว่างเปล่า 2 ไร่) 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง เช่า
บ้านกึ่งอาคารชั้นเดียว 49 ตารางวา(พร้อมเนื้อที่ว่างเปล่า 2 ไร่) 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง
ราคา 17,000,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 21 ตารางวา 3 ห้องน้ำ 3 ห้องโถง ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย เช่า
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 21 ตารางวา 3 ห้องน้ำ 3 ห้องโถง ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย
ราคา 2,690,000.00 บาท ที่ตั้ง เชียงใหม่
ตอนนี้แสดงอยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  3  หน้า