ข่าวสาร > รายละเอียดข่าวสาร

ระบบนายทุน

ระบบนายทุนคือการแสดงความต้องการหาอสังหารมิทรัพย์ที่นายทุนต้องการให้เราจัดหาหรือให้ทางบริษัทดำเนินการ

โดยเราจะจัดหาอสังหาริมทรัพย์ตามที่นายทุนต้องการ การนำเสนอแบบเต็มรูปแบบเพื่อให้นายทุนได้รับข้อมูลครบถ้วนที่สุด

1.สมัครสมาชิคผ่านทางเว็ปไซต์  http://www.sthanproperty.com/signin.php

2.ทำการเข้าสู่ระบบผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ 

3.เข้าสู่หัวข้อนายทุน

4.กรอกข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านต้องการหาหรือต้องการ ซื้อ เช่า

5.ติดต่อโดยตรงที่  

Email : sthan.property@gmail.com

Tell : 0617965912

Line : nttdst

 
2016-03-14